Het Rosa Beroepscollege is een VMBO school met basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. In het schoolplan is de ambitie
opgenomen om de maatschappelijke stage te laten aansluiten bij de ervaringswereld en capaciteiten van de leerlingen.
Vanaf augustus 2011 is de maatschappelijke stage (MaS) een verplicht onderdeel van het schoolprogramma. De MaS wordt opgenomen
in het examenbesluit en moet met een voldoende worden afgesloten. Dit heeft consequenties voor het PTA van de Rosa.
De leerling krijgt geen diploma als de MaS niet is afgerond. De duur van de stage is vastgesteld op 30 uur voor alle onderwijssoorten.
De uitvoering van de MaS valt onder de verplichte onderwijstijd en de keuze voor de verdeling van uren vindt op de Rosa plaats in het
3de leerjaar. De Rosa kiest ervoor om ge├»ntegreerde stages aan te bieden, dit heeft geleid tot  estafette/lintstages.
Leerlingen werken elkaar in op een stageplaats en nemen de plaats over, zo is de continu├»teit gewaarborgd.

 

Lees meer