‚ÄčOp het Rosa Beroepscollege wordt Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs gegeven. Dit is een onderwijsvorm waarin met name leerlingen die praktisch zijn ingesteld hun plaats vinden.
We bieden de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen aan. De algemeen vormende vakken en de beroepsgerichte vakken vormen tezamen een evenwichtig lespakket. Ook hebben wij een 5e leerjaar (VM2) waar leerlingen na het behalen van hun Basis Beroepsgerichte Leerweg diploma in 1 jaar hun diploma MBO Helpende Welzijn niveau 2 kunnen behalen.

We bieden een uitdagende leeromgeving en we hebben veel verschillende leeractiviteiten en werkvormen. Uiteraard doen leerlingen veel kennis en vaardigheden op bij alle vakken, maar we willen hen meer meegeven. We stimuleren onze leerlingen om op eigen benen te staan en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. We laten hen ervaren wat samenwerken is en zetten hen aan om problemen zelf te leren oplossen. Vanuit onze christelijke achtergrond is er veel aandacht voor waarden en normen. Centraal staat dat leerlingen zich ontwikkelen tot een volwaardig jong mens, klaar voor een vervolgstudie, een baan en het leven!

We zetten ons in om goed onderwijs te bieden. Maar dat kunnen we niet alleen. Om er echt een succes van te maken is de betrokkenheid van leerlingen en ouders onmisbaar.