Wat doet het Rosa Beroepscollege aan pesten:

* Maatjesproject: leerlingen uit de 4e klas 
   begeleiden leerlingen uit de 1e klas
* Leerlingen uit de 1e klas hebben leefstijlles: 
   cyberpesten, praten met elkaar, goede
   oplossingen bedenken bij problemen,
   veel rollenspelen
* Halt lessen - 6 lessen waarin o.a. 
   digitaal pesten wordt besproken
* Mentorlessen - o.a. omgaan met social media
* Project "SPIJT" 
 

 

Klik op onderstaand plaatje voor het pestprotocol

             pesten

Wat te doen?

Klik op: Stappenplan deel 1

Klik op: Stappenplan deel 2Project "SPIJT"
Een veilig schoolklimaat voor iedereen. Een effectieve manier om pesten aan te pakken.

Iedere school wil haar leerlingen een veilige leeromgeving bieden met een prettige en positieve sfeer. Daar hebben leerlingen ook recht op. Maar soms is dat lastig. De Prima-aanpak geeft onze school duidelijke kaders en kapstokken om pesten op school effectief aan te pakken. Zo maken wij op onze school in het begin van het schooljaar in alle groepen afspraken met de kinderen over pestgedrag. Niet van bovenaf, maar met elkaar. Ook voor het hele schoolteam is duidelijk welke stappen we moeten nemen bij pestgedrag. Onze school straalt uit dat wij pestgedrag gewoonweg niet accepteren. De leerlingenboekjes van SPIJT spreken de doelgroep aan en bevatten foto’s van belangrijke scenes uit de film. De film SPIJT! is een aanrader voor iedere leerling en wordt bekeken en besproken tijdens de mentorlessen in het 1e leerjaar.