Sinds 2008 zijn er door de regering nieuwe regels gemaakt voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. VMBO leerlingen moet aan het einde van hun VMBO loopbaan allemaal niveau 2F halen. Hiervoor krijgen de leerlingen rekenlessen en ook een afsluitende toets, die in 2014 een echt examen zal worden en mee gaat tellen voor het wel of niet behalen van het diploma. Om het ministerie, onszelf en de leerlingen goed voor te bereiden heeft de Rosa met de 4e en 5e jaars leerlingen meegedaan aan de pilot examen rekenen. Deze 4e en 5e jaars leerlingen krijgen namelijk ook een rekenexamen op het MBO, al in 2013, welke zij moeten halen voor een MBO diploma.
Wat is nu eigenlijk 2F??
Een groep mensen uit het rekenonderwijs hebben hier samen een aantal kenmerken en eisen voor opgesteld. Hieronder volgt in het kort wat dit nu betekent voor uw dochter.
De leerling kan:
·          Kan eenvoudige sommen maken zonder rekenmachine( sommen tot 100).
·          Kan getallen lezen, daarmee wordt bedoeld dat de leerling onderscheid kan maken tussen een tiental, honderdtal
      en duizendtal.
·          Weet de betekenis van een miljoen en miljard.
·          Kan plus, min, keer en deelsommen maken met hele, decimale en negatieve getallen.
·          Kan plus en min sommen met eenvoudige breuken maken.
·          Kan rekenen met procenten en verhoudingen.
·          Kan rekenen met maateenheden en kan er betekenis aan geven.( liters, kilogrammen, kilometer)
·          Kan oppervlaktes en inhouden uitrekenen.
·          Kent de namen van meetkundige figuren en kan deze gebruiken.( vierkant, parallellogram, trapezium)
·          Kan een plattegrond gebruiken en zelf tekenen op schaal.
·          Weet hoe je een hoek moet meten en tekenen.
·          Kan tabellen aflezen en daarmee ook berekeningen maken.
·          Kan in beperkte mate omgaan met gegevenstabellen en grafieken.
·          Kan in beperkte mate omgaan met formules.
Aan de hand van deze punten krijgen de leerlingen rekenlessen en toetsen.  
In de onderbouw krijgen ze naast de wiskunde lessen een uur extra waarin rekenen centraal staat. Wiskunde en rekenen hebben veel raakvlakken maar rekenen komt ook veel voor in andere vakken. U kunt denken aan economie waarin veel wordt gewerkt met procenten. Bij het vak verzorging kunt u denken aan het rekenen met gewichten en inhoudsmaten.
In de bovenbouw krijgen de leerlingen 2 uur rekenlessen. In deze lessen wordt specifiek gewerkt naar het landelijke eindexamen die in 2014 een eis is om je VMBO diploma te kunnen behalen. Maar ook in de andere vakken die gegeven worden in de bovenbouw komt rekenen voor. Hierbij kunt u denken aan Maatschappijleer waar je grafieken moet kunnen aflezen en bij verzorging en biologie moet je kunnen rekenen.
Heeft u dochter/pupil moeite met rekenen dan kan ze naar bijles komen. Het is wel zo dat de docent het ook kan verplichten om naar de bijles te komen. Omdat de leerlingen een eindexamen moeten gaan halen is samenwerking tussen leerlingen en docenten een belangrijk punt. Leerlingen moeten huiswerk maken en docenten staan klaar voor bijles waar nodig.