Vrijwillige ouderbijdrage buitenschoolse activiteiten/ leermiddelen en extra voorzieningen
Het doel van deze bijdrage is het bekostigen van voorzieningen die niet door de overheid vergoed worden:
• Onderwijs gerelateerde zaken die direct in relatie staan tot de kwaliteit van het onderwijs zoals kunstexcursies, sportdagen en schoolvieringen.
• Een vrijwillige bijdrage voor leermiddelen zoals extra lesmateriaal voor diverse vakken.
• Een bijdrage voor extra voorzieningen zoals huur kluisje of schoolfoto.
Uw dochter kan pas aan de activiteiten deelnemen of gebruik maken van voorzieningen, nadat wij uw betaling hiervoor hebben ontvangen. Leerlingen mogen door de school niet worden uitgesloten van onderwijs, ook wanneer er geen betaling heeft plaatsgevonden. Bij geen betaling zal de school (uitsluitend in geval van activiteiten tijdens reguliere lestijden) zorg dragen voor een alternatief (les)programma. De ouderraad heeft ingestemd met deze ouderbijdrage en de besteding ervan.
 

Uitzondering:
Leerjaar 5 is een MBO niveau 2 opleiding. In dit leerjaar gaat het niet om een vrijwillige ouderbijdrage, maar om schoolkosten. 

Kindpakket
Hebt u een laag inkomen en een kind van 11, 12 of 13 jaar? Kijk dan hier of u in aanmerking komt voor het kindpakket van Dienst Werk en Inkomen.

http://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-laag-inkomen/kindpakket/

Het kindpakket bestaat uit : 
- een waardebon voor culturele en sportactiviteiten t.w.v. € 90,-
- een waardebon voor kleding t.w.v. €150,- 
- een waardebon voor sportactiviteiten in het Amsterdamse Bos, zoals klimmen of kanoën
Met het Kindpakket krijgen kinderen van 11, 12 of 13 jaar met een Stadspas een waardebon om cursussen en workshops te volgen op het gebied van sport en cultuur.
Het is speciaal voor de leeftijdsgroep 11, 12 en 13 omdat kinderen dan de overstap maken naar de middelbare school, wat extra kosten met zich meebrengt.
Wie denkt in aanmerking te komen, kan het pakket op de website aanvragen. 
 

                   Bijdrage leerjaar 1        Bijdrage leerjaar 2

                      pdf icon                   

                   Bijdrage leerjaar 3        Bijdrage leerjaar 4