Verlof kan alleen bij hoge uitzondering worden verleend. Dit verlof dient schriftelijk te worden aangevraagd met een formulier. Het formulier is verkrijgbaar bij de directie of hier te downloaden. Het volledig ingevulde formulier moet worden ingeleverd bij de directeur van de Rosa. De directeur (in samenwerking met de leerplichtambtenaar) beslist of de aanvraag wordt toegekend. Extra verlof aansluitend aan een vakantie is niet toegestaan.
Voor meer informatie over onderwijs en leerplicht klik hier.